Geodezyjny podział nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości to nieodłączny element procesu inwestycyjnego, który ma na celu podział nieruchomości na działki. Jest to proces, który wymaga precyzyjnej wiedzy i doświadczenia, a nasza firma Geofox jest w stanie dostarczyć obie te rzeczy, zapewniając najwyższa jakości dla naszych klientów.

Mapa podziału działek

Kiedy wymagany jest podział nieruchomości?

Podział geodezyjny nieruchomości jest wymagany w wielu różnych sytuacjach. Może to być konieczne, gdy właściciel nieruchomości chce podzielić swoją nieruchomość na mniejsze jednostki, aby je sprzedać lub przepisać własność rodzinie. Jest również wymagany w przypadku wyjścia ze współwłasności, zasiedzenia części gruntu lub powiększenia nieruchomości sąsiedniej. Możliwe jest również wydzielenie nieruchomości niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego, aby obciążenia w postaci dożywotniego użytkowania lub hipoteki nie dotyczyły całej nieruchomości a jedynie jej części. W każdym z tych przypadków powstaje mapa podziału i jest zatwierdzana przez: Starostę (w przypadku podziałów rolnych i leśnych), przez wójta , Burmistrza lub Prezydenta miasta (zgodnie z Ustawą o Gospodarce nieruchomościami) lub Sąd. Podział geodezyjny należy wykonać zgodne z prawem i regulacjami.