Mapy do celów prawnych (sądowych)

Mapy do celów sądowych to specjalistyczne dokumenty, które są niezbędne w wielu procesach sądowych związanych z nieruchomościami. Są one tworzone przez doświadczonych geodetów, takich jak Geofox. Te mapy dostarczają precyzyjnych informacji o lokalizacji, granicach i rozmiarach nieruchomości, które są niezbędne dla sądów do podejmowania decyzji. Tworzymy te mapy z największą starannością i precyzją, korzystając z najnowszych technologii geodezyjnych.

Mapy do celów sądowych

Co to jest mapa do celów sądowych?

Mapa do celów sądowych to specjalistyczny dokument geodezyjny, który jest używany w procesach sądowych związanych z nieruchomościami. Jest to mapa, która pokazuje dokładne granice nieruchomości, jej lokalizację oraz inne istotne informacje, niezbędne w toku postępowania sądowego. Jest tworzona przez uprawnionego geodetę, który dokonuje precyzyjnych pomiarów terenu i tworzy mapę na ich podstawie. 

 

W jakich przypadkach tworzymy mapy do celów sądowych?

Mapy do celów sądowych są tworzone na zlecenie i dla potrzeb Sądu. Sąd powołuje biegłego sądowego lub obliguje stronę do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. Są to mapy do zasiedzenia, działu spadku, ustalenia służebności gruntowych na potrzeby przesyłu sieci bądź prawa przechodu i przejazdu do nieruchomości sąsiednich. Również w procesach dotyczących zniesienia współwłasności są to mapy podziału nieruchomości.