Inwentaryzacje powykonawcze

Oferujemy inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej. W oparciu o nasze doświadczenie i profesjonalizm możemy zagwarantować najwyższy standard usług. Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu oraz skorzystania z naszego asortymentu usług.nia nawet najbardziej wymagających klientów. Nasza siedziba znajduje się w Zwierzyńcu, ale działamy na terenie całego województwa mazowieckiego.

Robienie inwentatyzacji

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja to proces, który polega na dokładnym pomiarze i zapisie stanu rzeczywistego obiektu lub terenu. Może obejmować zarówno budynki, jak i inne elementy infrastruktury, takie jak sieci, drogi czy tereny zielone. Tworzymy mapę inwentaryzowanych obiektów oraz dokument w postaci oświadczenia geodety o zgodności z projektem, niezbędny do odbioru prac. W Geofox oferujemy pełen zakres tych usług.

 

Do czego potrzebna jest inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna na końcowym etapie prac budowlanych. Inwentaryzowane budynki i budowle sieci na i nadziemne mierzymy po wykonaniu, natomiast sieci podziemne w trakcie wykonywania, a właściwie przed zasypaniem (w wykopie). Bez inwentaryzacji nie odbierzemy budynku w Nadzorze Budowlanym, nie podpiszemy umowy z Gminą lub urzędem Miasta o dostarczenie wody i odbiór ścieków itd.