Geodeta Grójec

Potrzebny geodeta w Grójcu? W miarę jak rozwija się rynek nieruchomości i wzrasta zapotrzebowanie na usługi geodezyjne, coraz więcej osób decyduje się na wybór naszej firmy. Jakie usługi możemy zaproponować?

Geodeta to specjalista, który zajmuje się wykonywaniem pomiarów geodezyjnych, opracowywaniem map oraz dokumentacji technicznej związanej z działkami i budynkami. Jego głównym zadaniem jest dokładne określenie położenia obiektów na powierzchni ziemi oraz opracowanie danych niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanych. Geodeta wykonuje również pomiary kontrolne podczas realizacji inwestycji, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem oraz przepisami prawa.

 

Nasza współpraca z innymi specjalistami

W swojej pracy geodeta często współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak architekci, inżynierowie budownictwa czy urzędnicy administracji publicznej. Ważną częścią naszej pracy jest bowiem opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, a także przygotowywanie map dla potrzeb planowania przestrzennego. Geodeta musi również dbać o to, aby jego pomiary były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami technicznymi.

Nasi specjaliści mają wszelkie uprawnienia zawodowe, które pozwalają im na samodzielne wykonywanie prac geodezyjnych. W Polsce uprawnienia te nadaje Główny Geodeta Kraju na podstawie egzaminu państwowego. Dopiero po zdobyciu uprawnień geodeta może otworzyć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmie geodezyjnej. Realizujemy różnorodne zlecenia, takie jak podziały działek, wytyczanie granic czy opracowywanie map do celów projektowych.