Wyznaczenie granic Kozienice

Wyznaczenie granic działki przez geodetę w Kozienicach - jak to wygląda?

Każdy właściciel nieruchomości ziemskiej wie, jak ważne jest precyzyjne wyznaczenie granic działki. W Kozienicach, podobnie jak w innych miejscowościach w Polsce, geodeci są odpowiedzialni za te czynności.

Zanim geodeta przystąpi do wyznaczania granic działki, należy zgłosić takie zapotrzebowanie w odpowiednim urzędzie. W Kozienicach jest to Urząd Miasta i Gminy Kozienice, gdzie należy złożyć wniosek o wyznaczenie granic działki. Wniosek powinien zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, numer ewidencyjny działki oraz informacje o sąsiadujących nieruchomościach. Po zaakceptowaniu wniosku przez urząd, pracownik wydziału geodezji skontaktuje się z właścicielem w celu ustalenia terminu prac geodezyjnych.

 

Wykonanie pomiarów na działce i ustalenie granic działki z sąsiadami

Wyznaczanie granic działki przez geodetę rozpoczyna się od dokładnego pomiaru terenu. Geodeta korzysta z różnych narzędzi, takich jak tachimetr czy GPS, aby dokładnie określić współrzędne punktów granicznych. Następnie, na podstawie zebranych danych, sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową działki. W trakcie pomiarów geodeta może również sprawdzić, czy na działce znajdują się jakieś budynki czy inne obiekty, które mogą wpłynąć na jej wartość oraz przeznaczenie.

Ważnym etapem wyznaczania granic działki jest uzgodnienie ich przebiegu z właścicielami sąsiednich nieruchomości. Geodeta powinien poinformować sąsiadów o planowanych pracach geodezyjnych i ustalić z nimi termin spotkania na terenie działki. W trakcie spotkania geodeta przedstawia wyniki swoich pomiarów oraz proponowany przebieg granic. Jeśli sąsiedzi wyrażają zgodę na ustalone granice, sporządza się protokół zgody, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników.